Công Ty Tnhh Thương Mại Nhựa Trang Yên

Cụm Công Nghiệp Liên Hưng, Ấp Bình Tiền 2, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hoà, Long An
Vietnam Vietnam

Recyclinganlage Unternehmensdetails

Kunststoff
Akzeptierte Materialien:
PP
Recycelte Produkte:
Granulat/Pellet
Anzahl der Werke:
1
Letzte Aktualisierung
15.11.2023